Základné informácie o firme STIPS s.r.o.


Firma: STIPS s.r.o.
Kontakt: Kontakt
Sídlo: K Lodenici 7396/2, 921 01 Piešťany
IČO: 44078889
DIČ: 2022624714
Zápis:  29. mája 2008, Trnava, odd. Sro, vl.č.22031/T
Cenník: Cenník