Stavebný rozpočet

1. Čo je stavebný rozpočet

Stavebný rozpočet je komplexné rozpočítanie všetkých súčastí stavby a staveniska. S veľkou presnosťou vyjadrená cena prác, materiálov a stavebnín. Stavebný rozpočet sa tvorí pre novostavby ale aj rekonštrukcie. Zahŕňa všetky práce a materiály od prípravy staveniska, pokladania základov, zastrešovania až po jednotlivé klince a matky. Rozpočet je zvyčajne vo forme tabuliek alebo spreadsheetov.

Stavebný rozpočet a rozpočet stavebných prác

2. Na čo slúži stavebný rozpočet

Vďaka stavebnému rozpočtu môžete strážiť svoje investície. Môžete sa vyhnúť problémom s fakturáciou alebo prípadným súdnym sporom počas realizácie stavby. Budete mať pod kontrolou celé finančníctvo stavby, stavebných prác a materiálov.

Môžete ušetriť peniaze, pretože si necháte od zhotoviteľov a stavebných firiem oceniť konkrétne práce alebo materiál, a následne si zvolíte najlepšiu ponuku. A nielenže Vám to ušetrí peniaze, vyhnete sa tak aj pocitu, ktorý by ste si mohli uvedomiť aj niekoľko rokov po stavbe, že ste niektoré položky zakúpili oveľa drahšie, než je ich reálna hodnota.

Aj keď sa môže stavebný rozpočet zdať veľmi prísny, rozpočtári často nechávajú priestor pre núdzové situácie alebo neočakávané stavebné náklady, ktoré sa počas stavby objavia.

Tak, ako sa nedá spraviť obed bez receptu, ani stavebný rozpočet sa nedá vytvoriť bez projektovej dokumentácie. Z tej sa následne čerpajú informácie a akási predstava o prácach a materiáloch potrebných pre samotnú stavbu.

Rezidenčné aj komerčné stavby zahŕňajú aj cenu prípravy staveniska. Príprava staveniska znamená napríklad búranie, prenájom strojov alebo aj povolenia a administratívu. Čo sa týka samotnej stavby, stavebný rozpočet pokrýva aj bezpečnosť pracovníkov alebo ich dopravu.

Pri komerčných alebo menej obvyklých stavbách môžu nastať kolízie, ako napríklad architektonické a subdodávateľské náklady, ktoré môžu zvýšiť finálnu cenu.

3. Čo stavebný rozpočet zahŕňa

Samozrejme zahŕňa cenu práce a materiálu, ale aj čas potrebný na všetky činnosti.

Rozpočet stavebných prác je skvelý nástroj. Zahŕňa totiž samozrejme cenu materiálu a práce. Vďaka tomu sa dá počas stavby ušetriť a prípadne prispôsobiť celú finančnú situáciu.

Zahŕňa však aj čas a časovú os. Z rozpočtu sa dozvieme koľko budú trvať jednotlivé práce a činnosti, ale aj celý harmonogram práce a to vďaka normohodinám.

Normohodina vyjadruje množstvo práce za jednu hodinu. Je to teda vyjadrená norma času, potrebná pre vykonanie určitej práce a ide o výkon podmienený druhu a objemu práce.

Konkrétnosť položiek v stavebnom rozpočte závisí od konkrétnosti samotného projektu. Ak projektant definuje konkrétne typy a značky materiálov, do rozpočtu ich samozrejme zahrnieme.

4. Čo stavebný rozpočet nezahŕňa

Určité stavebné práce musí vykonávať špecialista. Jedná sa o špecializované odvetvia, v ktorých treba splniť vyhlášku, ide najmä o elektrinu, plyn a vodovod. Zvyčajne si samotný majster projektant plynár alebo elektrikár robí vlastný rozpočet. Na tieto práce a teda ani na ich rozpočtovanie nemáme oprávnenia, preto ich do rozpočtu nemôžeme zahrnúť.

Stavebný rozpočet nezahŕňa:

5. Ako vyzerá stavebný rozpočet

Stavebný rozpočet a ostatné dokumenty, ktoré sú jeho súčasťou sú najčastejšie v podobe Excel tabuliek. Sú teda prehľadné a organizované.

Tu je ukážka rozpočtu stavebných prác, krycieho listu rozpočtu a rekapituláciu rozpočtu

Stavebný rozpočet vzor
Stavebný rozpočet vzor
Krycí list rozpočtu vzor
Krycí list rozpočtu vzor
Rekapitulácia rozpočtu stavebných prác vzor
Rekapitulácia rozpočtu stavebných prác vzor

6. Čo je potrebné pre tvorbu stavebného rozpočtu

Pre kvalitnú tvorbu stavebného rozpočtu sú potrebné všetky informácie o budúcej stavbe. Rozpočet sa vytvára z podkladov pre rôzne postupnosti projektovej dokumentácie od územného rozhodnutia až po samotný realizačný projekt. Podľa projektu a spracovávanej časti sa jedná o architektonické výkresy, statiku, technickú správu, výpis súčastí a projekty jednotlivých profesií. Presné podklady pomáhajú v tvorbe kvalitného rozpočtu.

7. Spravíme vám rozpočet stavebných prác

Firma STIPS, konkrétne Ing. Miroslav Duga má dlhoročné skúsenosti v tvorbe stavebných rozpočtov a vo vykonávaní stavebného dozoru.

Spolupráca s každým klientom je na mieru, so špecifickým prístupom podľa požiadaviek. Radi Vám so všetkým pomôžeme a podelíme sa o desaťročia skúsenosti v stavebníctve, stavebnom rozpočte a stavebnom dozore.

Prezrite si náš cenník alebo informácie o nás.

Čo je stavebný rozpočet?

Stavebný rozpočet je komplexné rozpočítanie všetkých súčastí stavby a staveniska. S veľkou presnosťou vyjadrená cena prác, materiálov a stavebnín. Stavebný rozpočet sa tvorí pre novostavby ale aj rekonštrukcie. Zahŕňa všetky práce a materiály od prípravy staveniska, pokladania základov, zastrešovania až po jednotlivé klince a matky. Rozpočet je zvyčajne vo forme tabuliek alebo spreadsheetov.